Monday, October 29, 2012


~jangan pernah berputus asa tanpa usaha segalanya akan sia-sia~

Kaunseling Individu

Terdapat tiga pendapat yang menerangkan maksud kaunseling individu. Pendapat tersebut menunjukkan bahawa kaunseling individu merupakan satu proses bersua muka antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang klien yang menghadapi masalah yang melibatkan psikologi.

Gibson dan Mitchell (2003) mendefinisikan kaunseling individu sebagai satu perhubungan satu dengan satu iaitu antara kaunselor terlatih dan berfokus kepada beberapa aspek penyesuaian klien, perkembangan dan keperluan membuat keputusan. Prosess ini melibatkan satu perhubungan dan ciri komunikasi dimana klien boleh membentuk pemahaman menerokai kemungkinan-kemungkinan dan memulakan perubahan. Kecekapan kaunselor memungkinkan perubahan positif yang akan berlaku. Kemahiran kaunselor dan pengetahuannya menyediakan satu rangka kerja kearah yang memaksimakan potensi klien ke arah hasil yang positif.

Rogers(dlm Capuzzi dan Gross, 1991) pula mendapati terdapat beberapa asas kepada pembentukan hubungan antara seorang klien dengan kaunselor dalam kaunseling individu iaitu terdapat dua orang yang mengalami hubungan psikologikal. Pihak pertama ialah klien yang berada dalam keadaan tidak tenteram, risau yang menghadapi sesuatu gangguan atau kesukaran psikologikal. Pihak kedua ialah kaunselor yang tenang dalam hubungan itu. Kaunselor mengalami pengalaman empati dan faham-memahami terhadap situasi klien dan berbincang mengenai pengalaman dengan klien. Komunikasi yang dilakukan oleh kaunselor dengan klien melalui sifat empati, faham-memahami dan penerimaan positif tanpa syarat sekurang-kurangnya telah mencapai sesuatu keberkesanan kaunseling.

Mansur Abdullah (1993) Kaunseling individu merupakan suatu pemusatan hal peribadi, hubungan bersemuka antara dua manusia apabila seorang kaunselor dengan kemampuan yang ada padanya menyediakan satu situasi pembelajaran yang membolehkan kliennya mengenali dirinya sendiri, membuat keputusan dan pemilihan bagi memenuhi keperluan diri mereka sendiri.


gambar ini menunjukkan situasi sebenar kaunseling individu dijalankan
Saturday, October 27, 2012

Apa Itu Kaunseling dan bagaimana ia berfungsi ?

Kaunseling merupakan kebolehan seseorang individu menolong individu lain untuk mengatasi masalah dan mencapai kesejahteraan hidup. 
Kaunseling juga merupakan alat asas bagi kebanyakan professional. 
Secara amnya, kaunseling diamalkan dalam bidang pendidikan, perubatan, agama, kemasyarakatan, pemlihan, perkahwinan dan keluarga. 
Kaunseling adalah salah satu profesion yang mempunyai asas yang saintifik dan objektif  daripada bidang psikologi, sosiologi, psikiatri, antopologi dan falsafah. 


Apa itu kaunseling? Perkataan kaunseling berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu ‘counselling’. Kaunseling digunakan dalam satu proses yang sistematik untuk membantu perhubungan yang berdasarkan kepada konsep-konsep psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor yang berdaftar. Tambahan pula ia juga perlulah mengikut kod etika kaunseling untuk mencapai satu perubahan, kemajuan dan penyesuaian yang holistik baik secara sukarela pada diri klien supaya berlaku perubahan dan kamajuan serta penyesuaian yang berterusan dalam kehidupan klien. 

Berdasarkan definisi tersebut  terdapat beberapa perkara penting iaitu :
  • Kaunseling adalah profesion
  • Kaunseling berkaitan dengan kesejahteraan, pertumbuhan personal, kerjaya, patalogi.
  • Kaunseling dijalankan ke atas individu yang yang berfungsi penuh dan mempunyai masalah.
  • Kaunseling berasaskan teori
  • Kaunseling adalah proses yang melibatkan perkembangan dan intervensi
  • Kaunseling mempunyai pelbagai kepakaran 
Bimbingan pula bermaksud proses membantu individu membuat keputusan yang penting dalam hidupnya yang akan mempengaruhi kehidupannya (Gladding,2000). 
Bimbingan juga bererti proses untuk membantu individu memahami dirinya dan dunia disekelilingnya supaya seseorang itu boleh menggunakan kebolehan, keupayaan dan bakat yang ada dengan sepenuhnya (Suradi,1997). 
Oleh itu jelaslah disini bahawa bimbingan membantu individu yang menghadapi masalah dalam membuat keputusan yang waras. Ini demikian kerana individu tersebut tidak dapat membuat sebarang pemilihan yang tetap kerana masih berada dalam kekeliruan atau tidak tahu untuk menilai pilihan yang terbaik untuk masa kini dan akan datang. 
Bimbingan merupakan bantuan atau pertolongan yang diberi kepada pelajar-pelajar biasa atau normal yang sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan mental, sosial, intelek, fizikal, emosi, kejiwaan dan kerohaniaan. Ia jga melibatkan proses yang mengakibatkan pembentukan matlamat dan nilai hidup individu itu sehingga dia dapat menentukan tindakan yang wajar diambil pada masa sekarang dan pada masa depan.

Jenis-jenis Kaunseling

  • kaunseling individu
  • kaunseling kelompok
  • kaunseling keluarga
  • kaunseling kerjaya

Saturday, October 20, 2012
" OrAnG yAnG mErAsAkAn DiRiNyA tIdAk BeRdOsA, iTu PeTaNdA dIa BaNyAk DoSa "
IMAM AL-GHAZALI

CiNtA~~

CiNtA yAnG sEjAtI aDaLaH cInTa AnTaRa Dua HamBa ALLAH
yAnG dIpAtErIkAn OLeH cInTa KePaDa ALLAH
jAnGaNLaH kItA LaLaI kErAnA iBLiS sUkA mErAcUnI jiWa YaNg LaLaI
-HAMKA-

ApA iTU kAuNsELiNg?


Kaunseling merupakan suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi. Ia dijalankan oleh kaunselor profesional bagi membantu perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh. Pertemuan adalah secara sukarela dan berterusan sepanjang hayat berlandaskan Etika Kaunseling.

Friday, October 19, 2012


ASSALAMUALAIKUM ...
Nama diberi Noraini BT Mohamad Saad. Berasal daripada Pulau Pinang. Pada Julai 2010 bermulalah kehidupan saya sebagai seorang mahasiswi di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang pengajian Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling. Pada mulanya sangkaan saya tugas sebagai kaunselor amatlah mudah kerana tidak perlu mengajar didalam kelas, tidak perlu menyemak buku latihan, tidak perlu menyediakan soalan peperiksaan namun sangkaan saya itu meleset, rupa-rupanya peranan kaunselor amatlah berat dan perlu dipikul dengan sebaik mungkin. Mungkin kaunselor tidak mengajar didalam kelas namun kaunselor berperanan dalam menyelami ruang hati, fikiran dan tingkah laku seseorang individu. Cabaran sebagai seorang kaunselor telah saya rasai ~~

buang jauh-jauh rasa putus asa itu
buang jauh-jauh rasa kecewa itu
buang jauh-jauh rasa sedih itu
buang jauh-jauh rasa keseorangan itu


ukirlah senyuman dikala kesepian
ukirlah senyuman dikala air mata bercucuran
ukirlah senyuman dikala dirasakan diri ini lelah
ukirlah senyuman dikala dirasakan kasih-Nya melebihi segala-galanya